Länkar

Lokaler

Det är kostnadsfritt att hyra lokaler hos Nyeport, såvida aktiviteten är ungdomsrelaterad och inte har ett vinstdrivande syfte.


Mötesplatser

Förutom Nyeport finns ytterligare 7 fritidsgårdar, där du kan träffa kompisar, hålla på med kreativt skapande, baka, fika, spela tv-spel, titta på film och mycket mer.


Skövde Magicförening

En förening för alla som spelar Magic: The Gathering i Skövdetrakten.


Skövde Ungdomsforum (facebook)

Varje Onsdag finns Skövde Ungdomsforum hos oss på Nyeport.