Verksamhet

Nyeport – Möjligheternas hus

Så här står det i Nyeports projektdirektiv:

Ungdomarna ska forma verksamheten, och vara drivande. Nyeport är en stor och flexibel lokal som kan erbjuda olika uttryck och arrangemang samt med utbildad och kompetent personal kan möta alla ungdomar med respekt, vara goda förebilder och erbjuda stöd ochcoacha ungdomars idéer. Nyeport blir en plats där alla unga, oavsett kön, kultur, sexualitet, ursprung och funktionsnedsättning, ska känna sig välkomna, trygga och få chans att hänga, pröva på olika verksamheter, engagera sig, kunna påverka och få råd och stöd av kompetent personal. De ska här kunna få pröva sina idéer och kunskaper. En plats för möten – integration av olika slag.

Verksamheten bygger på 4 delar;

Öppen verksamhet:

Hit ska alla kunna komma och gå, hänga, fika, göra läxor, läsa, lyssna på musik, se på film, skapa relationer, få vuxenkontakter och vägledning.

Skapande verksamhet:

Här ska alla kunna få pröva på och ägna sig åt konst, foto, film, filmredigering, Dj, design, teater, musik, text och bild, webb, teknik, yoga etc. Allt efter önskemål och resurser. Det ska vara ett komplement och en samverkan med skolor, kulturhus, studieförbund och föreningar.

Projektverksamhet:

Ska stödja ungdomars projektinitiativ för att skapa kortare eller längre projekt. Ungdomar ska komma med egna idéer och få stöd. Ska coacha och handleda ungdomar att bilda föreningar eller anordna olikaarrangemang för andra ungdomar. Här ska man även skapa underlag för volontärtjänster och utveckla feriepraktikjobben. Det är viktigt att en summa pengar är avsatta för ungdomars egna initiativ. Det ska vara korta vägar mellan ungdomars initiativ, finansiering och genomförande.

 

Arbetsmarknads- och studiestödjande verksamhet:

Ungdomar är viktiga för tillväxt och för samhällsutveckling nu och i framtiden. Offentliga insatser har stor betydelse när det gäller att stödja ungdomars möjligheter till självständighet och för att förhindra utanförskap. Under dagtid ska olika arbetsmarknadsåtgärder för unga kunna bedrivas på Nyeport. Olika grupper från skolorna som tillfälligtvis har behov av annan miljö än skolan, ska under kortare tid kunna ha verksamhet på Nyeport. Som elev ska man få möjlighet till stöd och råd i studierna. Läxhjälp ska kunna bedrivas både av Nyeports personal och av t.ex. studieförbund och föreningar.