Kvinnornas behov kommer i första rummet

Männen har nästan alltid haft ledande positioner i samhället. Kvinnor har förpassats till bakgrunden där deras behov av frihet har fått komma i andra hand. Men vad menar vi egentligen med frihet? Vår definition innefattar bland annat att kunna välja partner, karriär och livsstil. Detta har inte alltid varit en självklarhet för kvinnor. Under 2000-talet kommer nog detta förändras.

Om du är född på 1900-talet känner du säkerligen till att vi har uppfostrats på olika sätt. Flickor ska vara på ett visst sätt. Pojkar ska också vara på ett visst sätt. Samtidigt har pojkar alltid haft fler möjligheter till att välja den livsstil som passar dem.

Under 1900-talet kunde vi också se att de flesta politikerna var män. I näringslivstoppen var det nästan bara män. Allt detta skapar en bild av samhället där det ena könet uppmuntras till att följa sina drömmar. Det andra könet blir dock tidigt varse om svårigheterna med att följa sina drömmar. Man vet att det kommer att krävas en stor ansträngning.

Som tur är har detta kommit att förändras i stora delar av världen. Flera kvinnor har stridit för sina rättigheter och det har inte varit enkelt. Denna kamp kommer förmodligen att fortsätta under en överskådlig framtid, även om vi har sett vissa förändringar.

Ett exempel på detta är alla kvinnor som har startat företag. De har i många fall blivit diskriminerade och motarbetade. Hård vilja kombinerat med kunskap har dock visat sig vara ett vinnande koncept.

Idag kan du handla hos företag vars VD och grundare är just kvinnor. Du kan exempelvis köpa intimprodukter online, smink och kläder.

Man kunde köpa dessa typer av produkter även under 1900-talet. Skillnaden var dock att det nästan bara var män som startade företagen och tjänade de stora pengarna på verksamheten.

Kvinnliga produkter

I takt med denna utveckling har flera produkter tillkommit på marknaden som endast är avsedda för kvinnor. Historiskt sett har deras behov som sagt fått komma i andra hand. Denna världsordning accepteras inte längre vilket har lett till flera förbättringar i deras livsvillkor.

  • Man har tagit fram flera olika typer av mensskydd som hjälper kvinnor i deras vardag. Just mens har varit något som man ogärna pratat om. När man väl började prata om det upptäckte man också vilka brister det fanns i produktutbudet. Idag finns det helt andra möjligheter för kvinnor att ta hand om sig själva under menscykeln. Speciellt om man jämför med situationen under stora delar av 1900-talet.
  • Det har också tillkommit flera olika typer av preventivmedel som inte är lika farliga för kroppen som exempelvis p-piller. Utvecklingen av preventivmedel för kvinnor har nästintill exploderat under de senaste åren. Det finns många anledningar till detta. En anledning är att det ofta är kvinnor som får ta riskerna. Det är därför logiskt att de olika preventivmedlen inte ska kunna utgöra en direkt livsfara.
  • Slutligen har det tillkommit flera storlekar för en rad olika kläder. Samhället har kommit till den punkt där man inser att inte alla kvinnor är stöpta i samma form. Förr i tiden var detta skamfullt och många fick nästintill leta med lys och lykta för att hitta kläder med bra passform. Idag räcker det med att göra en enkel Googlesökning. Du kan exempelvis kolla hos Hemply.

Det var inte bättre förr. Det har vi kunnat konstatera i denna artikel. Samtidigt tar det tid att genomföra stora förändringar. Det finns flera anledningar till detta. Under nästa rubrik ska vi diskutera varför förändringar kan vara så svåra att genomföra hos vissa människor.

Motstånd till förändring

Den främsta anledningen grundar sig i att vissa människor inte vill rätta sig i leden. Det kan exempelvis handla om en grupp i samhället som sedan länge haft maktpositioner. I dagens samhälle håller vi på att sudda ut gränserna för makt och status. Man får dock inte glömma att den franska revolutionen ägde rum för endast 200 år sedan.

Innan dess hade medborgarna ytterst begränsade möjligheter i alla världens länder. På bara 200 år har vi alltså lyckats skapa ett något så när jämställt samhälle. Detta är ett bevis på att förändring är möjligt.

Samtidigt sker det inte över en natt. Det tog som sagt 200 år att åstadkomma grundläggande rättigheter för alla medborgare. Förhoppningsvis behöver vi inte vänta lika länge på nästa generations förändringar. Vi måste dock vara medvetna om att det politiska maskineriet tenderar att ta tid på sig. Vi måste också respektera de grupper som fortfarande väntar på förändring även om deras livssituation är dräglig.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samhällsutvecklingen är på rätt spår. I denna artikel har vi främst lyft kvinnliga entreprenörer som en stor anledning till detta. Vi har gett många exempel på kvinnliga företag, speciellt vad gäller olika typer av produkter. Vill du läsa mer om detta? Expressen har en bra artikel om nya produkter som främst vänder sig till kvinnor.