Ungdomarnas rebelliska förmåga

Dagens ungdomar får ofta kritik från den äldre generationen. Vad beror detta på? Äldre människor tenderar att vara sentimentala. De tenderar att tro att det var bättre förr. Så är sällan fallet. När man åldras bör man istället ta chansen att lära sig mer om ungdomarnas vanor.

Man kan dock fråga sig om det finns en gemensam faktor mellan de olika generationerna? Man brukar säga att alla ungdomar vill göra rebell mot de äldre. Det stämmer till en viss del, även om ordet rebell ibland tenderar att tolkas lite för bokstavligt. Det kan exempelvis vara så att ungdomarna helt enkelt har hittat ett bättre arbetssätt. Att säga att detta är att göra rebell kanske inte ger en rättvis bild över vad som faktiskt har hänt.

Man kan säga att detta utgör en positiv faktor med ungdomarnas synsätt. Vi kan exempelvis titta på IT-generationen som växte upp med datorer. De lärde sig betydligt mer än de vuxna utan att behöva jobba för det. Den äldre generationen blev tvungen att traggla sig genom kurser och dylikt, medan ungdomarna blev IT-kunniga utan att behöva koncentrera sig.

Många ungdomar har därefter visat vägen. Man har bland annat ifrågasatt arbetsmetoder som tar lång tid. Den äldre generationen har ibland ställt sig kritisk till detta. Man har vänt sig emot de nya metoderna, även om de har visat sig vara mer effektiva.

Detta är stereotypen för hur de äldre och de yngre möter varandra på ett negativt sätt. Ungdomarna kan kontra mot detta beteende genom att ta upp farliga saker som man gjorde förr i tiden. Det kan exempelvis handla om rökning eller vejpa, som man säger idag. Den nya generationen har hittat ett säkrare alternativ – e-cigaretter, som inte leder till samma negativa effekter.

Men det måste väl ändå finnas någon negativ faktor med ungdomarnas inställning till livet?

När man är ung och vet allt

Vi kanske inte alltid vill erkänna att vi trodde oss veta allt när vi var unga. Av någon anledning tenderar alla människor att passera denna fas. Vi som har självinsikt kollar tillbaka på detta med röda kinder. I själva verket visste vi väldigt lite om livet.

Många äldre försökte övertyga oss om en viss sak, exempelvis att man inte behöver skynda för att uppnå saker. De försökte också påminna oss om att man tenderar att byta åsikter med åren. Allt detta glömde vi dock bort när vi istället försökte göra oss ett namn inom något samhällsområde.

Man skulle kunna säga att det finns lite tolkningsutrymme i denna fråga. När vi är unga tenderar vår brist på erfarenhet att avslöja oss, även om vi tror att så inte är fallet. En annan intressant detalj är att man tenderar att brinna för vissa saker som ung. Detta kan dock förändra sig rejält när vi kommer upp i åldern.

Många tenderar att prioritera vänner och fritidsaktiviteter i ungdomen. När man blir äldre inser man att det finns begränsat med tid. Man inser också att det behöver hända något med ens prioriteringar om man vill uppnå sina drömmar. En del människor kommer visserligen aldrig till denna insikt.

Krasst sett kan man tycka att det är tråkigt om man prioriterar mindre saker, exempelvis om man ska välja shortfill 100 ml eller vilka olika metoder som ger den bästa smaken på såsen. Samtidigt måste man vara medveten om att alla människor inte prioriterar att göra karriär samt bli den bästa versionen av de själva.

Man måste acceptera våra olikheter även om det är viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att man alltid har mer att lära om livet. Det är därför ofta, men inte alltid, en bra idé att lyssna på den äldre generationen.