Ungdomsarrangemang som kräver förberedelser

Vissa aktiviteter måste planeras mer än andra, är ni flera ungdomar som är intresserade av samma sak kan ni kontakta kommunen där ni bor, skolan eller något annat institut. Kanske är det en föreläsning ni vill ha av en forskare till exempel inom fysik, kemi eller astronomi. Då är det bra om ni kontaktar ett universitet och frågar om det går att ordna. I så fall bestäm en lämplig tid som passar både er och forskaren som nog helst tar emot på sin arbetsplats.

Föreläsningar

Kommunerna i Sverige brukar också ordna föreläsningar, de har samarbete med aktörer som brukar hyra ut föreläsare och artister. Tillsammans med skolan kan elever och lärare göra utflykter till ett Escape house, där finns det många spännande saker att göra tillsammans. Det förstärker även vänskapen mellan eleverna när de ska lösa ett problem tillsammans, att göra saker med andra är bara positivt och kan motverka mobbning.

Science Center

Kontakta även närmaste Science Center där lärare och elever år samarbeta med roliga tekniska, matematiska eller naturvetenskapliga experiment. Ungdomar får skapa och lära sig att utveckla sina förmågor, förhoppningsvis kan det leda till ett större intresse och senare en utbildning inom något av dessa områden. På ett Science Center kan ungdomar också mötas och samtala om skola, arbetsliv och allmänna saker.

Andra roliga aktiviteter

Varför inte arrangera ett lådbilsrally, teatergrupp eller en talangjakt. Möjligheterna är oändliga bara fantasi och vilja finns. På sommaren är allt ännu lättare och att låta två till tre ungdomar bygga en lådbil och sedan tävla med den, det gör att man lär sig samarbeta bättre, våga samtala och diskutera öppet. Spela teater är också ett exempel där ungdomar får lära sig göra något med andra, efter lite träning är det dags att visa upp pjäsen inför kompisarna och föräldrarna. Sjunga tycker de flesta om att göra, mer eller mindre bra men det spelar ingen roll när det görs på skoj av ungdomar.